Trở lại điểm câu lặn hang cá ngát. Tiếp tục trúng mánh, dính luôn thứ dử | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 48:52.
Trở lại điểm câu lặn hang cá ngát. Tiếp tục trúng mánh, dính luôn thứ dử | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 48:52.
Điểm câu mới trúng bầy cá tra, cóc. Tắm luôn nguyên trận mưa và cái máy sợ mưa | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 26:51.
Điểm câu mới trúng bầy cá tra, cóc. Tắm luôn nguyên trận mưa và cái máy sợ mưa | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 26:51.
Chia tay cầu cảng ta tìm điểm câu mới. Ngon hơn, cá nhiều hơn | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 23:34.
Chia tay cầu cảng ta tìm điểm câu mới. Ngon hơn, cá nhiều hơn | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 23:34.
Điểm câu không bao giờ hết cá, giật lòng tong thôi củng đả. Đón bạn phương xa | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 15:06.
Điểm câu không bao giờ hết cá, giật lòng tong thôi củng đả. Đón bạn phương xa | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 15:06.
Vietnam Journey: Kênh truyền hình đầu tiên tương tác đa điểm cầu | VTC1 - Thời lượng: 3 phút, 35 giây.
Vietnam Journey: Kênh truyền hình đầu tiên tương tác đa điểm cầu | VTC1 - Thời lượng: 3 phút, 35 giây.
Tranh nhau lên cá. Điểm câu mới cá ăn liên tục lôi rớt cần, nhảy sông mò cá | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 58:54.
Tranh nhau lên cá. Điểm câu mới cá ăn liên tục lôi rớt cần, nhảy sông mò cá | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 58:54.
Trúng lớn rồi. Điểm câu mới, mồi mới cá ăn k kịp nắn mồi. Con cá dảnh khổng lồ | săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 45:30.
Trúng lớn rồi. Điểm câu mới, mồi mới cá ăn k kịp nắn mồi. Con cá dảnh khổng lồ | săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 45:30.
Mồi câu 50k. Vợ chồng vượt sông cái săn tìm điểm câu mới | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 32:47.
Mồi câu 50k. Vợ chồng vượt sông cái săn tìm điểm câu mới | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 32:47.
Điểm câu sóng gió và nắng nhưng lại là ổ cá. Hôm nay liều mạng troll vợ luôn | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 27:08.
Điểm câu sóng gió và nắng nhưng lại là ổ cá. Hôm nay liều mạng troll vợ luôn | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 27:08.
Dính con cá lạ vợ mình sợ xanh mặt luôn.  Điểm câu quá đẹp cá ăn liên tục | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 26:05.
Dính con cá lạ vợ mình sợ xanh mặt luôn. Điểm câu quá đẹp cá ăn liên tục | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 26:05.
Đi câu cá sông điểm câu mới. Hôm nay vợ ra cần cho câu luôn | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 17:15.
Đi câu cá sông điểm câu mới. Hôm nay vợ ra cần cho câu luôn | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 17:15.
Thử câu cá sông nhỏ trước cửa nhà. điểm câu giải quyết cơn ghiền | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 25:57.
Thử câu cá sông nhỏ trước cửa nhà. điểm câu giải quyết cơn ghiền | Săn bắt SÓC TRĂNG | - Thời lượng: 25:57.
Đi tìm điểm câu cá sông mới nhất– Câu cá rô phi - Thời lượng: 22:45.
Đi tìm điểm câu cá sông mới nhất– Câu cá rô phi - Thời lượng: 22:45.